solenergi – ett ekonomiskt alternativ

Spara pengar du också. Investera i framtid och spara pengar varje år på din elförbrukning.

Så här fungerar solenergi

Anlita oss för solenergi, solceller och solpaneler runtom i Timrå. Vi installerar solenergi åt såväl dig som privatperson, företaget eller bostadsrättsföreningen.

Vi gör även el-installationer som laddboxar och andra mindre arbeten. 

Solen som energikälla

Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt att fånga in en del av den fria energin för att omvandla solljuset till elektricitet. Detta gör man genom att använda solcellspaneler.

Hur fungerar solceller?

Solceller omvandlar ljus till elektricitet genom att använda ett tunt lager halvledarmaterial, ofta kisel. Den är innesluten mellan en glasskiva och en speciell plast som kallas för polymer resin. Solceller varierar i storlek från några få kvadratcentimeter i till exempel miniräknare och klockor, till system som är flera hundra kvadratmeter och gjorda av en serie sammanlänkande moduler.

När elektroner i halvledarmaterial blir exponerade för dagsljus laddas de med energi. Elektronerna börjar då flöda genom materialet och genererar likström.

Likströmmen går då genom en kabel till en växelriktare, som omvandlar likströmmen till 230/400V växelström så att den kan bli ansluten till elnätet.

Finns det tillräckligt med sol i Sverige?

När man ser på den genomsnittliga solinstrålningen i världen ligger Sverige i samma zon som stora delar av centraleuropa. Sverige ligger alltså i samma zon som t.ex England och Tyskland där det finns väldigt många solpanelanläggningar. Så svaret är ja, det finns tillräckligt med sol i Sverige.

Vad betyder kWp och kWh?

Solceller mäts i kilowattpeaks (kWp). En panels kWp anger hur mycket effekt panelen kan generera vid en solinstrålning på 1000W/kvm. I Sverige varierar det möjliga effektuttaget mellan 800kWh/kWp per år i norra Sveriges inland till 1050kWh/kWp per år i södra Sverige och kustområdena. Hur många kWp ett hushållssystem kan komma upp i beror på takytans storlek och hur mycket man vill investera i systemet.

Den totala mängden el-systemet genererar på ett år mäter man i kilowattimmar (kWh). Det som påverkar är bland annat systemets riktning, eventuell skuggning och hur solig platsen är, liksom på hur stort systemet är (i kWp).

Sänk din elräkning

bli mindre känslig för svängningar på elmarknaden och bidra till en bättre miljö.

- W3 EL | SOL | ENERGI